top of page
סדנאות.png
Concrete Wall

מוזמנים ליצור קשר

מעניין אותך? מוזמנים ליצור קשר

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

מנהיגות הלב, שלוש... ארבע... -

סדנת קבלת החלטות

סדנא המעניקה ידע, מיומנויות וכלים פרקטיים בשלושה מעגלים:

    אישי--קבוצתי--ארגוני

הסדנא מתמקדת בארבעה נושאים:

היכרות עם העולם הפנימי, עוצמות

קבלת החלטות- איך עושים זאת נכון.

מערכות יחסים- בשלושה מעגלים.

כלים פרקטיים לשינוי התנהגותי ורגשי.

הסדנא מועברת באופן חוויתי, וכוללת תרגול, סימולציות ארגוניות

ושילוב של סרטונים והפעלות.

לתת שירות אמפתי-

סדנת שירות

כיצד ניתן לתת שירות ממקום אמפתי? מכיל? מבין?

ראשית נבחן מה זה שמפעיל אותנו?

נכיר את כלל אפשרויות התגובה שעומדים לרשותינו

נתרגל את מיומנות ההתבוננות והבחירה

הכל עניין של יחסים-

סדנת תקשורת

הסדנא מלווה את המשתתף בהתבוננות וחקירה פנימית באמצעות בחינת מערכות היחסים בחייו- בית ועבודה. בסדנא נלמד מודלים וכלים פרקטיים לשינוי דפוסי חשיבה וטרנספורמציה רגשית כחלק מהתמודדות עם היותנו חלק מהארגון.

הסדנא מועברת באופן חוויתי, וכוללת תרגול ושילוב של סרטונים והפעלות.

סדנאות בחליפה אישית-

בניית  סדנא ייעודית לצרכי הארגון

אני מאמינה כי יש לחבר כל סדנא להקשר הארגוני, לתרבות הארגון, למאפיינים והצרכים הייחודיים לו.

כצעד מקדים אני מבררת עם הארגון את כל אלו, עורכת התאמות לסדנאות קיימות או בונה סדנא ייעודית עפ"י צרכי הארגון ומאפייניו.

יש באפשרותי לבנות מענה המותאם ספציפי בעזרת תכנים ייעודיים, התמודדות עם דילמות ארגוניות, והתאמת אופן העברת הסדנא.

הצלחה במרחק נגיעה-

סדנת פרישה

הקניית כלים פרקטיים להתמודדות עם הרגשות, המחשבות והפעולות בגין הפרישה.

איתור המשאבים האישיים "תיבת האוצרות" הפנימית וחיזוקה לקראת התקופה החדשה.

התמודדות עם שינויי בעזרת כלים פרקטיים

תכני הסדנא:

      משמעות הפרישה   

      תקשורת מקרבת

      מערכות יחסים אפקטיביות

      כוחות ומשאבים בפרישה

      מה בתרמיל?

מיומנויות לניהול עצמי, ניהול זמן חיים ומשמעות הפנאי.  

הסדנא הינה חווייתית ותהליכית, נוגעת במקומות הרגשיים והמנטליים המלווים את הפרישה.

מערכות יחסים מנצחות-

סדנת צוות

סדנא המשלבת מיומנויות וכלים כמענה הוליסטי לפיתוח הצוות.

היבטים רכים:

מערכת יחסים מנצחת בצוות

אפקטיביות בין אישית- נורמות

פתרון קונפליקטים

היבטים מובנים:

הגדרות תפקיד

מעגלי סמכות ואחריות

היבטים אינטגרטיביים:

יצירת מותג "הצוות" 

תהליכי שייכות ורתימה בצוות (Engagement)

 סדנאות לארגונים
סדנאות המייצרות חוויה, המותאמות לארגון באופן ייעודי

bottom of page